Birkehøj Hundecenter

Privatlivspolitik for Birkehøj Hundecenter

1. Indsamling og formål

Birkehøj Hundecenter indsamler personoplysninger om kunder. Vi bruger oplysningerne i forbindelse med oprettelse af hold samt ved aflysninger, rettelser samt udbud af nye hold

    1. Oplysninger, vi får fra dig

Både når du bliver kunde, og mens du er kunde, skal Birkehøj Hundecenter have visse oplysninger om dig. Vi skal fx bruge dit navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.

Oplysninger, vi får fra andre - om dig

 Udover de oplysninger, du selv giver os, indhenter vi ingen oplysninger

Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til. Birkehøj Hundecenter skal opfylde opbevaringskrav i forhold til lovgivning, fx hvidvaskloven, skattekontrolloven og bogføringsloven. Vi kan derfor være forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en periode, selvom du ikke længere er kunde hos os. Hvor anden lovgivning eller særlige forhold nødvendiggøre det, vil vi opbevare oplysningerne i en længere periode, der gør os i stand til at overholde dokumentationskrav.

2. Videregivelse og overførsel

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til deres egne markedsføringsformål, og vi sender dig ikke mails på vegne af tredjeparter.

3. Dine rettigheder

3.1 Indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi - med dit samtykke - kan give videre hvornår og til hvem. Din indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra din ret til indsigt.

 3.2 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Birkehøj Hundecenter træffer ikke afgørelser af væsentlig betydning for dig på grundlag af automatisk behandling alene. Der vil altid være en medarbejder involveret i beslutningen.

3.3 Dataportabilitet

Hvis Birkehøj Hundecenter behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen sker elektronisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har givet os, udleveret i et elektronisk format.

3.4 Urigtige/vildledende oplysninger

 Hvis du oplyser Birkehøj Hundecenter om, at der er fejl i dine oplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem.

 3.5 Sletning af oplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

 3.6 Indsigelser

 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 3.7 Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Har du fx ret til at få dine oplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring.

3.8 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid bringe videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os.

 4. Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Birkehøj hundecenter

Hørsholmvej 4

7160 Tørring

 CVR-nummer 33018533.

 Telefonnummer 53205430.

 5. Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 Birkehøj hundecenter

Hørsholmvej 4

7160 Tørring

 CVR-nummer 33018533.

 Telefonnummer 53205430.

 eller:

 Datatilsynet

 Borgergade 28, 5

 1300 København K

 dt@datatilsynet.dk

 Maj 2018

Birkehøj Hundecenter v/Hanne Bøtker - Hørsholmvej 4, 7160 Tørring - tlf 53205430 - kontakt@birkehoej-hund.dk - cvr. nr 33018533

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk